OZ rodičov pri MŠ Družstevná pri Hornáde, Prešovská 97/48

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Družstevná pri Hornáde ( ďalej len združenie) je v súlade so zákonom č.83/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy so spoločným záujmom o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole, o zveľadenie materskej škôlky a podporu jej aktivít.

Sídlo združenia: Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Prešovská 97/48, 044 31 Družstevná pri Hornáde

E-mailová adresa:   ozmaterskaskola@gmail.com  

Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky

Orgány združenia

-          Valné zhromaždenie

-          Predsedníctvo: 5 členov:     Predseda: -

                                                         Podpredseda: Andrea Fedorová

          ďalší členovia predsedníctva: Mária Juhásová, Natália Bránská, Monika Dzurdženíková

 

 

 

 


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200