RADA ŠKOLY

Ida Stachá - pedagogický zamestnanec - predseda RŠ

Mgr. Monika Dzurdženíková - zástupca rodičov

Valéria Viková - zástupca rodičov

Ing. Lucia Bartošová - zástupca rodičov 

Mgr. Lenka Gajdošová - zástupca rodičov

Ing. Roman Keruľ - delegovaný zástupca z OcÚ

Helena Radvanová - nepedagogický zamestnanec