Zápis do MŠ

04.02.2011 09:50

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do MŠ Družstevná pri Hornáde, Prešovská 48 na školský rok 2011/2012 sa uskutoční v dňoch od  15.2.2011 do 15.3.2011 čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.

 

Prijímame detí vo veku od 3 do 6 rokov. Poskytujeme možnosť poldenného pobytu v materskej škole.

MŠ je zapojená do siete  Škôl podporujúcich zdravie a do projektu Zdravá škola.

Prednostne prijímame:

-      deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

-      deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-     deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200