Naša materská škola

Materská škola sídli v okrajovej časti obce Družstevná pri Hornáde pomerne v tichom prostredí. Prostredie materskej školy vytvára podmienky  pre celkovú pohodu detí, pozitívne ovplyvňuje jeho osobnosť, podporuje a uspokojuje zdravý psychický a fyzický vývin detí. Množstvo a výber aktivít korešponduje s plánom práce,  zohľadňuje potreby detí,  rodičov ako aj zameranie materskej školy v Školskom vzdelávacom programe. Materská škola sa zameriava na uchovávanie a rozvíjanie ľudovej kultúry, zvykov tradícií obce a regiónu, ktoré sú úzko spojené s prírodou, rozvíjaním komunikačných schopností prostredníctvom práce s knihou a  literatúrou a spolupráci s rodinou, inými inštituciami a širokou verejnosťou.

Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú a v prípade potreby aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2,5  do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky prevažne z obce Družstevná pri Hornáde.

Školský vzdelávací program materskej školy na školský rok 2017/2018 má názov :   

                        

 

 


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200PODPORTE NAŠU MŠ 

Pri nakupovaní cez Internet a nebude Vás to stáť ani cent.  Je to jednoduché. Stačí si pridať do prehliadača malého pomocníka a ten upozorní na každý nákup, ktorým nás môžete podporiť. 

  VOPRED ĎAKUJEME