TRIEDY

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkých z obce Družstevná pri Hornáde. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materská škola poskytuje celodennú a v prípade potreby poldennú výchovu a vzdelávanie. 
 
V súčasnosti je materská škola trojtriedna. 
 
 
KAČICKY deti vo veku od 2 - 3 rokov. Pani učiteľky: Ida Stachá - triedna učiteľka, Bc. Andrea Fedorová. 
 
RYBKY deti vo veku 3 - 5 rokov. Pani učiteľky: Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka, Marianna Redajová - riaditeľka školy
 
ŽABKY deti vo veku 5 - 6 rokov, predškoláci. Pani učiteľky:Ing. Natália Bránska - triedna učiteľka, Mgr. Gabriela Školníková, asistentka:  žabka Rebeka - maňuška  .