ZAMESTNANCI

Pedagodickí zamestnanci:

Marianna Redajová - riaditeľka školy

Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka

Ida Stachá  - triedna učiteľka

Bc. Andrea Fedorová

Ing. Natália Bránska- triedna učiteľka

Mgr. Gabriela Školníková

                  

 Prevádzkoví zamestnanci:

 Radvanová Helena - školníčka

  

Bendulová Mária - výdaj stravy -  zamestnanec školskej jedálne pri ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde