OZ rodičov pri MŠ Družstevná pri Hornáde, Prešovská 97/48

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Družstevná pri Hornáde (ďalej len združenie) je v súlade so zákonom č.83/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy so spoločným záujmom o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole, o zveľadenie materskej škôlky a podporu jej aktivít.

Sídlo združenia: Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Prešovská 97/48, 044 31 Družstevná pri Hornáde

E-mailová adresa:   ozmaterskaskola@gmail.com  

Územná pôsobnosť združenia: združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky

Orgány združenia

Valné zhromaždenie: všetci členovia 

Predsedníctvo: 

     Predseda - Lenka Gajdošová

     Podpredseda - Lenka Hercegová

     Hospodár - Mária Komárová

ďalší členovia Monika Dzurdženíková, Natália Bránska

 

PODPORTE NAŠU MŠ 

Pri nakupovaní cez Internet a nebude Vás to stáť ani cent.  Je to jednoduché. Stačí si pridať do prehliadača malého pomocníka a ten upozorní na každý nákup, ktorým nás môžete podporiť. 

  

 VOPRED ĎAKUJEME

 

 


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200