RADA ŠKOLY

Ida Stachá - pedagogický zamestnanec - predseda RŠ

Helena Radvanová - nepedagogický zamestnanec

Ing. Roman Keruľ - delegovaný zástupca z OcÚ

zástupcovia z rodičov: aktuálne prebiehajú voľby