KAMARÁTKA KNIHA/november

Poskytnúť zdroje na čítanie rodičom v MŠ.


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200