Kontakt

Materská škola

Adresa: Prešovská 97/48

Družstevná pri Hornáde, 044 31

Tel. č: 055/6981 061

E-mail: ms.druzstevna@azet.sk

Riaditeľka MŠ: Mgr. Zuzana Trojčáková

 

Školská jedáleň

Tel. č.: 055/ 6981 200

Vedúca školskej jedálne: Anna Gerdová