TRIEDY

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkých z obce Družstevná pri Hornáde. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materská škola poskytuje celodennú a v prípade potreby poldennú výchovu a vzdelávanie. 
 
V súčasnosti je materská škola trojtriedna. 
 
LIENKY deti vo veku od 2 - 3 rokov. deti vo veku od 2 - 3 rokov. Pani učiteľky: Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka, Mgr. Zuzana Trojčáková - riaď. školy
 
 
 
 
 
 
ŽABKY deti vo veku 3 - 5 rokov. Deti vo veku 3 - 5 rokov. Pani učiteľky: Mgr. Gabriela Školníková - triedna učiteľka, Ing. Natália Bránska, asistentka:  žabka Rebeka - maňuška.

 

 
 
 

 

  VČIELKY deti vo veku 5 - 6 rokov. deti vo veku 5 - 6 rokov, predškoláci. Pani učiteľky: Bc. Andrea Fedorová - triedna učiteľka, Ida Stachá.

 

 

 

LIENKY

Lienky

02.12.2016 13:38
  Deti vo veku od 2 - 3 rokov. Pani učiteľky: Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka, Mgr. Zuzana Trojčáková - riaď. školy.  

—————


ŽABKY

Žabky

02.12.2016 14:28
Deti vo veku 3 - 5 rokov. Pani učiteľky: Mgr. Gabriela Školníková - triedna učiteľka, Ing. Natália Bránska. Asistentka:  žabka Rebeka - maňuška.         Pesnička:  Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič...

—————


VČIELKY

Včielky

02.12.2016 22:26
Deti vo veku 5 - 6 rokov, predškoláci.  Pani učiteľky: Bc. Andrea Fedorová - triedna učiteľka, Ida Stachá  

—————


Zo života triedy ŽABIEK

Fašiangy, turice

26.02.2017 08:20
Fašiangovú atmosféru sme si pripravili aj v našej triede. A začali sme ako inak tradíciami. Pripravili sme si tradičné fašiangové hody - zabíjačkové korytko a šišky. Len škoda, že ochutnať sme nevedeli. Spoznali sme kroje, hudobné nástroje a zatancovali si s členmi FS Karička. Spievali sme...

—————

Zvieratká v zime

12.02.2017 17:59
Radosť deti z tohoročnej zimy je neopísateľná. Minulý týždeň sme sa však pozreli na to, ako zimu vnímajú zvieratká. Najprv sme sa zahrali na uzimené zvieratká v lese, ktoré sa schovajú do stratenej deduškovej rukavičky. Rukavičku sme si dokonca aj nakreslili pomocou kúzla s atramentom a zmizíkom....

—————

Zima je tu

17.01.2017 17:15
Zimu sme si konečne začali užívať hneď po zimných prázdninách. Okrem nových hračiek nás na školskom dvore čakalo aj množstvo snehu. V škôlke sme oslávili narodeniny pani učiteľky Gabiky, Alenky a Patrika, naučili sme sa kresliť snehové vločky, vyrobili sme si teplé vlnené čiapky a zaspievali...

—————

Tvoríme s jeseňou

11.11.2016 17:18
Mesiac november k nám zavítal ako sa patrí. Okrem dažďa, blata a chladnejšieho počasia sme si užili aj novembrový vetrík. A nie len my, ale aj naše šarkany. Okrem toho sme sa priučili technike tkania z papiera, porozprávali legendu o sv. Martinovi, pranostiky na Martina, pripravili sme mu dokonca...

—————

Naši starkí

28.10.2016 17:21
Počas mesiaca október sme sa často venovali témam, ktoré súviseli so starými rodičmi.  Oberali sme ovocie a zeleninu v babičkinej záhradke, zavárali, sušili ovocie, ťahali repku s babkou a dedkom, stvárňovali seba samých v starobe. Vyvrcholením bol program pre starkých, ktorí si užili nie len...

—————

Babičkina záhrada

30.09.2016 22:16
Posledný septembrový týždeň sa niesol v duchu spoznávania ovocia a zeleniny z babičkinej záhrady. Oberačka v babičkinej záhrade sa začala delením ovocia  a zeleniny podľa tvaru a farby. Mnohé deti do témy prispeli aj skutočným ovocím, ktoré sme okrem zraku vnímali aj inými zmyslami....

—————

Kto sa o nás stará ...

23.09.2016 22:19
S deťmi sme riešili záhadu, kto všetko sa o nich v materskej škole stará. Okrem pani učiteľky a tety upratovačky, samozrejme nezabudli ani na pani kuchárku. A keďže hra v kuchynke je pre našich škôlkákov jedna z najobľúbenejších hier, vyrobili sme si spoločne k vareniu aj pravé šéf-kuchárske...

—————

Náučná vychádzka a návšteva Ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde

16.09.2016 22:20
Jedného krásneho slnečného dňa sme s deťmi spoznávali rastliny, ktoré rastú v našom okolí a v neďalekom Ekocentre. Spolu sme ovoniavali, obdivovali, obzerali, ošuchávali, pozorovali rozmanité bylinky a rastlinky. Oboznamovali sme sa s ich využitím a spracovaním (bylinkové záhony, sušička). V...

—————