TRIEDY

Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkých z obce Družstevná pri Hornáde. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materská škola poskytuje celodennú a v prípade potreby poldennú výchovu a vzdelávanie. 
 
V súčasnosti je materská škola trojtriedna. 
 
LIENKY deti vo veku od 2 - 3 rokov. deti vo veku od 2 - 3 rokov. Pani učiteľky: Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka, Marianna Redajová - riaditeľka školy
 
 
 
 
 
 
ŽABKY deti vo veku 3 - 5 rokov. Deti vo veku 3 - 5 rokov. Pani učiteľky: Mgr. Gabriela Školníková - triedna učiteľka, Ing. Natália Bránska, asistentka:  žabka Rebeka - maňuška

 

 
 
 

 

  VČIELKY deti vo veku 5 - 6 rokov. deti vo veku 5 - 6 rokov, predškoláci. Pani učiteľky: Bc. Andrea Fedorová - triedna učiteľka, Ida Stachá.

 

 

 

LIENKY

Lienky

02.12.2016 13:38
  Deti vo veku od 2 - 3 rokov. Pani učiteľky: Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka, Marianna Redajová - riaditeľka školy.  

—————


ŽABKY

Žabky

02.12.2016 14:28
Deti vo veku 3 - 5 rokov. Pani učiteľky: Mgr. Gabriela Školníková - triedna učiteľka, Ing. Natália Bránska. Asistentka:  žabka Rebeka - maňuška.         Pesnička:  Ja som žabka, ty si žabka, my nemáme nič...

—————


VČIELKY

Včielky

02.12.2016 22:26
Deti vo veku 5 - 6 rokov, predškoláci.  Pani učiteľky: Bc. Andrea Fedorová - triedna učiteľka, Ida Stachá  

—————