ZAMESTNANCI

Pedagodickí zamestnancii:

I. Trieda LIENKY -       Marianna Redajová - riaditeľka školy

                                   Bc. Mária Juhásová - triedna učiteľka

                              

II. Trieda VČIELKY  -  Bc. Andrea Fedorová  - triedna učiteľka

                                         Ida Stachá 

III. Trieda ŽABKY  -    Mgr. Gabriela Školníková - triedna učiteľka

                                  Ing. Natália Bránska

 

Prevádzkoví zamestnanci:           

  Radvanová Helena - školníčka

  Bendulová Mária - výdaj stravy -  zamestnanec školskej jedálne pri ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde