Naša materská škola

Materská škola sídli v obci Družstevná pri Hornáde na ulici Prešovská 97/48. Obklopuje ju tiché a krásne vidiecke prostredie. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program v spojitosti s prírodou, s dopravou i spoločnosťou, podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí.

Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú a v prípade potreby aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z obce Družstevná pri Hornáde.

Školský vzdelávací program materskej školy na školský rok rok 2016/2017 má názov:

"Dúhová cesta za poznaním".


Kontakt

Materská škola

Prešovská 97/48
Družstevná pri Hornáde
044 31


055 / 6981 061

Školská jedáleň: 055/ 6981 200PODPORTE NAŠU MŠ 

Pri nakupovaní cez Internet a nebude Vás to stáť ani cent.  Je to jednoduché. Stačí si pridať do prehliadača malého pomocníka a ten upozorní na každý nákup, ktorým nás môžete podporiť. Viac tu.

  VOPRED ĎAKUJEME